Wat doen wij


De stichting stelt zich ten doel het Mozartpark een aantrekkelijk, mooi en voor jong en oud plezierig park te laten zijn. Een fijne plek, waar het voor bezoekers en omwonenden aanlokkelijk is om er te vertoeven, aan activiteiten deel te nemen, evenementen te bezoeken en/of om er op uit te kijken. Het bevorderen van de leefbaarheid in en om het park als ontmoetingsplek voor wijkbewoners staat daarbij voorop.