ANBI


De Stichting Vrienden van het Mozartpark is door de Belastingdienst erkend c.q. aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Giften aan de Stichting Vrienden van het Mozartpark zijn bijvoorbeeld in veel gevallen aftrekbaar. Lees meer hierover op ANBI-status: wat kunt u doen?

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

Naam en adres

Stichting Vrienden van het Mozartpark
Robert Stolzplantsoen 349
2555SJ Den Haag
Tel. 06-21553144
E-mail: info@vriendenvanhetmozartpark.nl
KvK 89210743
Fiscaal nummer (RSIN) 864911658

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

Het park inzetten als centrale ontmoetingsplek bij evenementen die door het jaar heen worden georganiseerd en bijdragen aan het plezier en de verbetering van de contacten onderling tussen de bewoners en geïnteresseerde bezoekers.
Buiten de activiteiten die in het lopende jaar al zijn uitgevoerd en in de komende tijd wegens succes worden herhaald, is het plan om nieuwe evenementen te organiseren waarbij ook jongeren, worden betrokken. Onder het Motto: “Mozartpark Duurzaam, samen voor elkaar”.
Voor de moestuin wordt samen met de vrijwilligers op grond van de ervaringen in het lopende jaar een voor 2024 (en volgende jaren) seizoensgebonden (her)inrichtings- en zaaiplan opgesteld. De producten, die uit de moestuin komen worden (net als in 2023) gratis beschikbaar gesteld. Vrijwilligers ervaren hierdoor het werk in en voor de moestuin als een mooie combinatie tussen het uitoefenen van hobby en het leveren van een bijdrage aan de buurtgemeenschap.

Statuten Stichting Vrienden van het Mozartpark.

Beleidsplan 2023-2025

Bestuur