Vooruitblik 2024


VOORUITBLIK 2024

Om vooruit te blikken, wil ik nog één keer achteromkijken naar 2023, Het jaar dat we een Stichting werden en daarvoor heel veel werk hebben moeten verzetten. Ik wil mijn medebestuursleden hartelijk danken voor hun inzet om alles voor elkaar te krijgen. Statuten, bank regelen, website, een logo, teksten voor flyers, organisatie Kunstmarkt, het maken van een goede administratie en boekhouding en het info-bord dat sinds kort eindelijk in het Mozartpark staat.

Ga er maar aanstaan om dit buiten de normale beslommeringen die de mens heeft te realiseren, chapeau Pat, Inge, Ernst en Gert.

IN 2024 willen wij iets meer van ons laten horen door het organiseren van meer activiteiten in het Mozartpark . Maar we schromen ook niet om ons in te zetten voor een veilige omgeving, denk bijvoorbeeld aan de gevaarlijke kruising Aaltje Noorderwierstraat – Mozartlaan. Ondanks dat er voorzieningen gemaakt zijn bij het zebrapad. Automobilisten rijden nog dagelijks de tram links voorbij als deze bij de halte staat. Stadsdeel Loosduinen weet hoe wij hierin staan.

Buiten de Kunstmarkt, waar de datum nog niet bekend van is, zullen wij het in 2024 zonder Theo Westerduin van de Kunstkamer Loosduinen moeten gaan doen. Veel te vroeg overleden, wij missen hem en zullen hem blijven herinneren als een mooi mens. Gedacht wordt daarbij aan een speciaal programma op Koninginnedag, de inmiddels traditionele Kunstmarkt en een Kerstmarkt.
Ook de taptoe op 4 mei staat weer in onze agenda, we zijn nog aan het kijken om iets meer daarbij te doen.

Wij hopen zo spoedig mogelijk een jaarprogramma bekend te kunnen maken, echter daar hebben we vrijwilligers voor nodig die niet alleen de handen uit de mouwen steken, maar ook mee willen praten en denken bij het organiseren van een activiteit. Zie daarvoor een aparte oproep in deze nieuwsbrief.

Ik wens u allen veel leesplezier en vooral hele fijne feestdagen en gezond en voorspoedig nieuwjaar.

Ben Wijnvoord
Voorzitter