Moestuin

Moestuin

Met de ideeën voor het park werd het initiatief genomen voor de aanleg en het onderhoud van een buurtmoestuin. Gestart werd met een team van ervaren en niet-ervaren vrijwilligers. Het enthousiasme van het begin is tot op vandaag terug te vinden. De resultaten in het